– Høysesong for påkjørsler av vilt i Finnmark

I fjor ble det registrert 23 kollisjoner de tre siste månedene av året.

Møtet med eksempelvis elg kan ha store konsekvenser. Det gjelder å dempe farten.  Foto: Illustrasjonsbilde fra Gjensidige

nyheter

Når høsten og vinteren kommer blir risikoen ekstra stor for å kjøre på vilt, for eksempel elg som det denne uka ble advart mot i Skaidi-traktene. I Finnmark må man være ekstra påpasselig også i forhold til rein, spesielt i forbindelse med flytting mellom beitene.

En av tre viltpåkjørsler i løpet av året skjer nå frem mot nyttår, viser tallene fra Hjorteviltregisteret. Mørke, føret og sesongtrekk er blant tingene som forsterker risikoen.

Kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige mener det er viktig å ta sine forholdsregler. Det kan bli alvorlige peronskader og store materielle skader, spesielt hvis farta er høy.

– Vær ekstra oppmerksomme og demp farten, spesielt på utsatte veistrekninger og tidspunkt på dagen. Flest ulykker skjer mellom klokken 07 og 08 på morgenen, og etter klokken 17 og frem mot midnatt, forteller Eklo.

Kjører du på et dyr har du plikt til å melde fra. Å etterlate skadde dyr er straffbart. Skadde dyr vil ofte prøve å gjemme seg og er vanskelig å finne. Dermed kan de bli liggende i dagevis og lide en smertefull død.

– Kontakt Politiet på 02800, de rekvirerer viltnemda. Merk stedet der du kjørte på dyret slik at det blir enkelt å starte søket, sier Eklo.

Kollisjon med dyr dekkes av kaskoforsikringen på bilen. Du får ikke bonustap ved dyrepåkjørsler, presiserer han.