Forskere gjør dypdykk i fjordene for å se om oppdrett påvirker kysttorsken

I en generasjon har det pågått en intens ordkrig mellom fiskere og oppdrettsbaroner. Nå pøses det inn flere titalls millioner for å finne svar.

Havforskningsinstituttet satser tungt i nord. Prosjektleder og seniorforsker Pål Arne Bjørn fra Talvik i Alta har mellom 20 og 30 medarbeidere i sving, blant annet stipendiat Ingeborg Mathisen Sætra (t.v) og feltansvarlig Agnes Maria Mohr. (Foto: Havforskningsinstituttet)  Foto: Havforskningsinstituttet

nyheter

I grenseland mellom Troms og Finnmark har det dukket opp konsentrerte fagfolk fra Havforskningsinstituttet, klare til å løse den stramme gordiske knuten: Hvordan påvirkes kysttorsken av oppdrett?