Får endelig kvenske navn på kartet

Kviby har i mange år gått under det kvenske navnet Rairo, men nå blir det tatt i bruk.

Samvirkelaget i Kviby er et naturlig midtpunkt i bygda.  Foto: Even Martinsen

nyheter

Administrasjonen i Alta kommune har nemlig fått saken på sitt bord  etter at navnekomiteen innstiller på det kvenske navnet for Kviby blir Rairo formelt. Navnekomiteen innstiller på det kvenske navnet for Leirbotnvannet blir Raironjärvi.

 – Disse stedene har registrerte kvenske parallellnavn,  men det har ikke vært reist navnesak på disse navnene til nå, og språkrådets navnekonsulent ønsker å bøte på dette, heter det i innstillingen til hovedutvalget for oppvekst og utdanning.

Alta kommune har hatt navnesaken på høring med frist 1. august 2019 og det er kommet inn to høringssvar, fra Alta kvenforening og Sametinget.  Stedsnavnloven § 6 vektlegger lokale organisasjoners rett til å uttale seg i stedsnavnsaker som de har en særlig tilknytning til.