Skatt 2019:

Dette tjente fastlegene i Alta

Byhagen har den best betalte fastlegen i Alta, men det er Sentrum som har høyest gjennomsnittslønn.

Fastlegene Peder Halvorsen, Turid Blomsø og Ingunn Heggheim tjener godt fordi de jobber mye. De har 900 eller 1.000 pasienter hver.   Foto: Arkivfoto/Astrid Krogh

nyheter

Sven Göran Bjerklow (58) har Altas høyeste inntekt som fastlege med 1.939.264 millioner. Han betaler også mest skatt; nesten 750.000 til stats- og kommunekassa. Nummer to på lista er 29 år gamle Ingeborg Gurine Ribe, som tjente 1,7 millioner. Også hun betalte nesten 700.000 i skatt.