Slik ser de for seg at et sykehus til 700 millioner i Alta kan bli

Rådmannen presenterte mulighetsstudie for politikerne.
nyheter

Under formannskapsmøtet denne uka presenterte rådmann Bjørn-Atle Hansen den tidligere omtalte mulighetsstudien for et nytt sykehus i Alta.