– Altfor høy risiko for fødende i Alta

Altas «helseminister» aksepterer ikke en fødselsomsorg som setter liv og helse i fare.

NOE MÅ SKJE: Kristin Jensen og politisk ledelse mener fødselsomsorgen i vekstsenteret i Finnmark er alt for dårlig, og krever fødeavdeling på plass snarest.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Leder av hovedutvalget for helse og sosial, Kristin Jensen, er lykkelig over at det gikk godt med mor og barn på den første fødselen på den nye fødestua i Alta. For det kunne gått galt da det ikke var ambulansefly å oppdrive.