Venstre vil ha gratis SFO for de fattigste fra 2021

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix 

nyheter

Venstre håper innfasingen av gratis skolefritidsordning (SFO) for de barna som trenger det mest, kan starte allerede i 2021.

– Gratis SFO for barna som trenger det mest, er en hovedprioritet for Venstre i budsjettforhandlingene framover. Det bør være mulig å starte innfasingen allerede i 2021, sier partiets utdanningspolitiske talsperson Guri Melby til NTB.

Hun viser til 2020-budsjettet, hvor det heter at man skal «vurdere ordninger med gratis opphold på SFO for barn av foreldre med lav inntekt».

Og i stortingsmeldingen «Tett på», som ble lagt fram fredag, åpner regjeringen for å innføre en nasjonal ordning med redusert foreldrebetaling i SFO for lavinntektsfamilier.

– Vi ønsker at flest mulig skal kunne gå på SFO, uavhengig av bakgrunn. Vi vil derfor gi tilbud om moderasjonsordninger, skriver regjeringen.

Melby mener gratis SFO for dem som har dårligst råd, er viktig for at flere skal benytte seg av tilbudet. At SFO blir billigere for 1.- og 2.-klassingene fra familier med lav inntekt neste år, er et viktig steg på veien mot en ordning som er tilgjengelig for alle, mener hun.

– Venstres mål har hele tiden vært å fjerne hele det økonomiske hinderet for deltakelse i SFO blant barna fra de minst ressurssterke familiene. Det åpnes det for i regjeringens nye stortingsmelding, sier Melby.

(©NTB)