Langlesing

Presset fra alle kanter: – Kan ikke bare flytte til en annen fjelltopp

Etterlyser en totalforståelse for hvordan summen av inngrep og utbygging påvirker reindrifta.

I flere tiår har Reinbeitedistrikt 22 Fiettar stått opp mot ulike former for inngrep og utbygging i sine beiteområder. Her er noen av sporene etter gruvedriften i Ulveryggen på 1970-tallet. Om ikke lenge vil det bli ny drift i fjellet.   Foto: Aron Bræstrup Løsnes

nyheter

Reinbeitedistrikt 22 Fiettar står oppe i flere utbyggingssaker som fører med seg arealinngrep i distriktets beite- og kalvingsområder. Leder for distriktet Nils M. Utsi etterlyser et totalperspektiv på virkningene av inngrepene og uttrykker bekymringer for fremtiden til reindrifta i dette området.