Luftambulansetjenesten ber Forsvaret om hjelp, ønsker helikopter i døgnberedskap

...og 11. november settes det inn et ekstra ambulansefly i Alta.

BEREDSKAP: Babcocks Beech B250 ambulansefly. Foto: BSAA/John Trygve Tollefsen  Foto: John Trygve Tollefsen

nyheter

Det er via egne hjemmesider at Luftambulansetjenesten skriver at de nå ber om støtte fra Forsvaret. Konkret anmoder man at Forsvaret stasjonerer et av sine Bell-helikoptre med 24-timers beredskap i Kirkenes, foreløpig fram til jul.

– Bakgrunnen for vårt ønske om deres bistand nå, er at vi går inn i et krevende vinterhalvår. Vi ønsker derfor å styrke vår beredskap, særlig i Finnmark, frem til Babcock Scandinavian AirAmbulance AS leverer den avtalte beredskapen med våre fly, sier administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell til egne hjemmesider.

I teksten fremgår det at Luftambulansetjenesten ikke er videre imponert over hva Babcock har klart å levere. Tvert imot uttrykker Juell misnøye med den nye operatøren.

- Vi er ikke fornøyd med den leverte beredskapen fra vår nye operatør av ambulanseflytjenesten og har etter møtet med dem fått bekreftet at de setter inn både kortsiktige og langsiktige tiltak inntil avtalt beredskap blir levert, sier Juell, og viser til at Babcock bare klarte bare å levere 90,65 prosent beredskap i oktober.

Fra og med mandag 11. november har Babcock ifølge Luftambulansetjenesten HF bekreftet at de vil sette inn et ekstra Beech 250-fly ved basen i Alta.

«Flyet er sertifisert for kortbaneoperasjoner og skal i størst mulig grad bemannes med piloter som kan fly kortbane. Flyet vil være begrenset til 12 timers operasjon pr. døgn og utløses ved behov. Det skal stå klart og være en beredskap på topp av den øvrige beredskapen og raskt kunne flyttes til andre baser. Flyet blir i Norge til avtalt beredskap oppnås med tjenestens øvrige fly», heter det på hjemmesidene.