– Eksporten av fisk skal femdobles og da vil følgelig trailertrafikken øke

Det er ingen grunn til å tro at toppen er nådd når det gjelder antallet trailere langs nordnorske vinterveier.

Målfrid Baik i NHO Arktis  Foto: NHO

nyheter

– Regjeringen har som målsetting at eksporten av fisk skal femdobles innen 2030, noe som følgelig betyr økt trailertrafikk. Selv om mer skulle komme med båt, vil man likevel trenge biler for å frakte fisken ut fra fiskebedriftene og ut til havn, påpeker Målfrid Baik som er sjef for Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) i Finnmark,