Bergkunsten i Alta på National Geographic

Arkeolog Jan Magne Gjerde skal fortelle om bergkunsten på fjernsynskanalen.

PÅ JAKT: Jan Magne Gjerde leter etter spor fra steinalderen langs Altafjorden. Her er han ved en nyfunnet hellemaling på Årøya. (Foto: Tony Brown) 

nyheter

Førstkommende søndag vil forsker og arkeolog Jan Magne Gjerde fortelle om bergkunsten i Alta på National Geographic, opplyser UiT Alta. Innslaget vil sendes i forbindelse med fjernsynsserien «Tapte byer med Albert Lin» som utforsker arkeologiske funn verden over.

De seneste årene har Gjerde arbeidet med et prosjekt om steinalderdemografi: «Stone age demographics: multi-scale exploration of population variations and dynamics.»

Gjerde sin del av prosjektet fokuserer i hovedsak på demografi, bosetning, bergkunst, kommunikasjon og sesong i Alta og Altafjord-området, ifølge Norsk institutt for kulturminneforskning.

Innslaget sendes førstkommende søndag klokken 21.00.