UiT omdisponerer 110 millioner kroner ubrukte midler

Hadde høyeste beløpet avsatte midler på bok blant statlige universiteter og høyskoler.

UiT – Norges arktiske universitet  Foto: Kita Eilertsen

nyheter

Ved utgangen av 2018 hadde Universitetet i Tromsø 457 millioner kroner i ubrukte budsjettmidler på konto, skriver nettavisen Khrono. I oktober bestemte universitetsledelsen seg om å inndra 110 millioner kroner fra enheter med for store mengder avsatt midler for å omdisponere disse til andre formål..