VEFIK-kaoset:

– Politisk ledelse har sviktet fundamentalt

Høyre er kritisk til at politisk ledelse har unnlatt å reagere når VEFIK ikke har levert tjenester som er betalt.

– Dagens politiske ledelse har et særlig ansvar for å svare på det som har skjedd, sier Alex Bjørkmann.  

nyheter

Gruppeleder for Høyre, Alex Bjørkmann, konkluderer med at VEFIK står overfor store utfordringer. Han betegner selskapets manglende evne til å levere som en svært alvorlig sak for Alta Kommune som er største kunde og eier i VEFIK.