Villaks-seminaret i Alta:

– På tide å ta med sjølaksefisket

Steinar Christensen i FeFo ønsker en helhetlig forvaltning av laksen i Finnmark.

Utmarksforvalter Steinar Christensen i FeFo vil ha sjølaksefisket med i forvaltningen.   Foto: Kita Eilertsen

nyheter

– Vi har vært opptatt av å bevare sjølaksefiskerne. Men for å kunne forvalte bestanden skikkelig kan vi ikke bare se på det som tas i elvene, sier utmarksforvalter Steinar Christensen i FeFo (Finnmarkseiendommen) under Villaks-seminaret som Finnmark Jeger- og Fiskerforening arrangerte i Alta denne uka.