Fefo og kommunen er enige om Skillemoen

Styret i FeFo godkjente torsdag festekontrakten som gir Alta kommune råderett over Skillemoen industriområde.

Industriområdet på Skillemo.  Foto: Designu / Alta kommune

nyheter

I en pressemelding fra Fefo fremgår det at det er blitt enighet om Skillemoen. Fefo har undertegnet en festekontrakt som gir kommunen full styringsrett over området.

«En tilleggsavtale regulerer de praktiske forhold knyttet til fradeling og tildeling av tomter for den enkelte næringsaktør. Festekontrakt for disse tomtene skal inngås med FeFo», skriver Fefo.

– Styret er godt fornøyd med at FeFo på denne måten bidrar til å tilrettelegge for nye næringstomter i Alta. Prosessen fram til dagens avtale har vært et nybrottsarbeid som til tider har vært utfordrende. Vi er likevel glad for at vi nå sammen med Alta kommune har kommet fram til en avtale som ivaretar både kommunen, næringslivet og FeFo. For partenes videre samarbeid er det også viktig å få landet saken nå, sier styreleder Bente Haug i pressemeldingen.

Tomteverdien for næringstomtene er ved denne avtaleinngåelse satt til 100 kroner per m2 i samsvar med laveste innhentet takst. Det vil eksempelvis kunne gi en festeavgift på 25.000 kroner for en tomt på fem dekar per år.