– Omstillingen må vi få til å fungere

Kautokeinos ferske ordfører Hans Isak Olsen mener næringsutvikling blir stikkordet for kommunen.

Isak Ole J. Hætta (V) Hans Isak Olsen (Dal), June Brita Eira (Sal), Anders S. Buljo (Fl) Hans Ole Eira (Sp) utgjør det nye formannskapet i Kautokeino.  Foto: Jan Ole Buljo

nyheter

– Vi går igang med et omstillingsarbeid som blir ekstremt viktig for Kautokeino. I tillegg til å tenke nytt, må vi være flinke til ivareta de bedriftene som allerede fungerer bra. De som driver i små skala med 2-3 arbeidsplasser må vi ikke glemme, fastslår Olsen, som måtte ofre konsekvensutredning av Biedjovagge i forhandlingene.