– Mineraler i nord har enorm betydning

NHO i nord vil berømme de tre nordligste fylkeskommunene for å ha laget en felles strategi.

Gruve  Foto: Arkivfoto/ Freddy Larsen

nyheter

På Industrikonferansen i Bodø i dag overrakte Nordnorsk råd sin mineralstrategi for landsdelen til digitaliseringsministeren Nikolai Astrup.

– At fylkeskommunen har blitt enig om en felles mineralpolitikk og et felles løft for å få fart på utviklingen, er i seg selv det viktigste med denne strategien. Det er et strålende eksempel på hva vi kan få til når vi bruker energien på å samarbeide og løfter sammen for økt jobbskaping i landsdelen, sier påtroppende regiondirektør i NHO Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen og regiondirektør i NHO Arktis, Målfrid Baik i en pressemelding.

Store verdier i nord.

I 2017 laget Norges geologiske undersøkelse rapporten «Mineraler for det grønne skiftet» for NHO. Her avdekkes det at Norge har mineraler med en bearbeidelsesverdi på 8.000 mrd kroner. Mye av verdiene er i nord. Mineralstrategiene til Nordnorsk råd tar utgangspunkt i dette og viser til dagens gruveaktiviteter og betydningen av å legge til rette for å utvikle fremtidens mineralverdier.

Strategien kan tilrettelegge for en felles innsats for å skape fremtidens arbeidsplasser ved en bærekraftig utnyttelse av mineralene.

– Vi i nord kan levere flere viktige mineraler for det digitale og det grønne skiftet. Det er godt nytt for klima og for Nord-Norge og avgjørende for Norge og for verden, skriver de.

Hindringer for å skape flere arbeidsplasser

Mineralstrategiene peker på en rekke viktige hindringer og løsninger for at mineralnæringen kan bidra til å skape gode arbeidsplasser og utvikling av gode miljøvennlig teknologi. Det foreslås blant annet en bedre samordnet plan- og konsesjonsprosess der kommunen beholder sin planmyndighet. I dag kan det ta over ti år før bedrifter får en endelig avklaring. I tillegg pekes det på økt innsats inn mot kompetanseutvikling, innovasjon samt forskning og utvikling.

Bjarmann-Simonsen og Baik er enig i dette. I den sammenheng savner de samtidig et enda større fokus på hele verdikjeden og hvordan fylkeskommunen i samarbeidet med partene i arbeidslivet konkret kan bidra til at lokale og regionale bedrifter styrker sin konkurransekraft gjennom leveranser til mineralnæringen.

I Mineralstrategiene står det også om sameksistens med andre næringer og hensyn til samiske interesser. Etablering av forum og ulike råd foreslås som viktige tiltak. Bjarmann-Simonsen og Baik mener samarbeid er nøkkelen, men også at det kan også bli for mye av det gode.

Få næringer bærer høyere risiko og må forholde seg til lengre offentlige prosesser, enn mineralnæringen. Kapitalproblemet henger blant annet sammen med nettopp dette, mener de.

– Vi oppfordrer derfor fylkeskommunene å se på hvordan man kan redusere antall møteplasser, forum og utvalg enn det som foreslås i strategien gjennom bedre samordning av de ulike tiltakene, sier Baik og Bjarmann-Simonsen.

– Vi konstaterer at det er campingtrafikken som bidrar til trafikkvekst i juli, sier NHOs regiondirektør Målfrid Baik. (Arkivfoto)  Foto: Hanne Kjærland Olsen

Avslutningsvis vil regiondirektørene nok en gang berømme fylkeskommunene med at de i fellesskap har gitt en god regional ramme for mineralnæringen.