Lever på ti kroner dagen i ti dager

Skal lære om FNs bærekraftsmål.

Elevene er i gang med en av temaoppgavene som skal løses underveis på turen. Temaet for denne oppgaven er knyttet til sosiale medier og elevene forklarer at det er sentralt for å mobilisere engasjement rundt bærekraftmålene som for eksempel klima og likestilling.   Foto: Aron Bræstrup Løsnes

nyheter

En gruppe elever fra folkeghøgskolen Nord-Norge er på reisefot i landsdelen i forbindelse med en noe uvanlig skoleoppgave. I løpet av turen har de fått ti kroner hver å leve for om dagen.