Færre mottar arbeidsavklaringspenger i Troms og Finnmark

nyheter

Antall mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP) i Troms og Finnmark var 6 088 personer i september. Dette er en nedgang på 13,2 prosent fra september i fjor.

Det opplyser NAV Troms og Finnmark som viser til at totalt 3,9 prosent av befolkningen i alderen 18 til 66 år er nå mottakere av AAP.

I Troms var det 4342 AAP-mottakere i september, mens det var 1746 mottakere i Finnmark fylke. Begge fylkene hadde nedgang i antall innbyggere på AAP, henholdsvis 12,8 og 10 prosent.

AAP er forøvrig en ordning som skal sikre mennesker inntekt i perioder hvor man, på grunn av nedsatt arbeidsevne ved sykdom eller skade, har behov for hjelp fra NAV for å komme i arbeid.

Antallet personer med nedsatt arbeidsevne i Troms og Finnmark var i september 9018. Det er 5,83 prosent av befolkningen mellom 18 og 66 år. Personer med nedsatt arbeidsevne omfatter både mottakere og ikke-mottakere av AAP.