Stortingsgruppa til Ap om struktur på Helgeland:

– Hensyn til geografi og vær gjør det nødvendig å utrede alternativ med to fullverdige akuttsykehus

...men for Alta-regionen er 27 mil til sykehus og ofte stengte fjellovergang ikke argument for sykehus.

ANDRE KRAV: Ingvild Kjerkol (t.v), har på vegne av Ap krevd at det utredes to sykehus på Helgeland i stedet for ett stort. Kravet begrunnes med avstand og klima, men i Finnmark er ikke Ap og Kjerkol villig til å legge vekt på avstander og klima for å få utredet sykehus både i Alta og Hammerfest. Her er Kjerkol i Alta sammen med jordmor Hilde Søraa og ordfører Monica Nielsen.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Denne uka gikk stortingsgruppa til Ap og helse- og omsorgspolitisk talsperson for partiet, Ingvild Kjerkol, ut med krav om at Helse Nord må skifte utredningsstrategi for sykehusstrukturen på Helgeland, fra ett storsykehus til to fullverdige lokalsykehus. I en pressemelding fra Ap begrunner Kjerkol kravet: