Finnmark nekter å endre fylkesvåpen

Det gamle fylkesvåpenet for Finnmark skal beholdes trass i sammenslåingen med Troms, har fylkestinget i Finnmark bestemt.

Dagens våpenskjold i Troms er Bjarkøygriffen, mens Finnmark sitt er Vardøhus festning. 

nyheter

Onsdag kveld vedtok fylkestinget at dagens to fylkesvåpen for Troms og Finnmark skal være sidestilt i det nye fylket.

– Fylkestinget ser det som uhensiktsmessig å bruke masse menneskelige og økonomiske ressurser til å endre på de to eksisterende fylkesvåpen for både Troms og Finnmark, da vi fortsatt jobber for reversering, heter det i vedtaket.

Finnmark og Troms skal slås sammen fra 1. januar neste år. I den forbindelse foreligger det en forskrift om at det skal være et nytt fylkesvåpen.

Men i vedtaket heter det at «Finnmark fylkesting registrerer at det er flertall for å oppheve tvangssammenslåinga i det nye fylkestinget i Troms og Finnmark og håper oppheving vil skje etter stortingsvalget 2021».