Sykefraværet mer enn halvert: Kom-på-jobb-dugnad gir 15 millioner kr

Fire år etter at alarmen gikk er sykefraværet kuttet kraftig.

Ved Kongleveien 35 har fraværet sunket betraktelig.  Foto: Martin Hovden

nyheter

Høsten 2015 blinket alle varsellamper rødt med tanke på sykefraværet i Alta kommune. Av kommunens rundt 1 800 ansatte viste tallene at rundt 200 hver eneste dag var borte på grunn av sykdom.