Søker etter internatbarn som kan fortelle sin historie

Ingjerd Tjelle skal skrive et nytt kapittel om internatbarna i Finnmark.

Forfatter og tidligere journalist Ingjerd Tjelle skal igjen skrive bok om internatlivet i Finnmark og søker etter tidligere internatbarn. Her står hun foran et av de største internatene i Finnmark; Karlebotn internat i Nesseby kommune.   Foto: Privat

nyheter

Tjelle har tidligere skrevet om barna, blant annet de som bodde på institusjoner i Alta-regionen. Boka «Bortsendt og internert – møter med internatbarn» kom for 20 år siden og Tjelle mener det trengs en oppfølger.

Aktuelt tema

– Jeg ønsker å lage en enda mer grundig bok enn sist, med et klarere fokus på fornorskningen. Dessuten kom boka den gang i et altfor lite opplag i forhold til etterspørselen, og ble raskt utsolgt. Jeg har fått svært mange henvendelser fra folk som ønsker å kjøpe boka, men den har ikke vært i salg siden 2000, forklarer Tjelle i en pressemelding.

Historien om Finnmarks skoleinternat er spesielt aktuell gjennom opprettelsen av Sannhets- og forsoningskommisjonen

– Ta kontakt

Tjelle søker nå etter internatbarn, tidsvitner som kan fortelle om tiden på internat.

– Jeg håper folk tar kontakt med meg og ønsker å fortelle sin historie.  Kommisjonen vil jo ha frem personlige historier om hva internatlivet gjorde med de finnmarks-barna som ble en del av denne politikken. Det er viktig, mener Tjelle.

Fikk ikke bruke morsmålet

Arbeidstittelen for oppfølgeren er «Barndom hjemmefra».

– Boka vil handle om skolebarn som ikke fikk snakke sitt eget språk, som ble adskilt fra hjem og foreldre - og ikke minst om tap og skam knytta til familie, språk og kultur. Men disse historiene handler også om at svært mange fikk forbedret skoletilbud og økt velstand. Med skoleinternatene kom nytt innhold i barnas hverdag; faste måltider, nok mat, kamp mot lusa, varme senger og en regelstyrt hverdag, forteller hun.

I 1940 bodde 35 prosent av de registrerte skolebarna i Finnmark på internat