– Dette er fredens grense

Snorklipping for ny tollstasjon på Kivilompolo.

Først klippet generaldirektøren for Tulli, Hannu Mäkinen snora på finske side, deretter tolldirektør Øystein Bømer på den norske siden og erklærte tollen for åpnet.   Foto: Johan Mathis Gaup

nyheter

Etter lenge å ha jobbet under noe kummerlige forhold, ble den nye tollstasjonen på Kivilompolo mellom Finland og Norge åpnet med pomp og prakt tirsdag. Foruten en stasjon bygd for dette årtusenet, la man mye vekt på det gode samarbeidet mellom landene i en grenseoverskrivende ånd.

50-årsjubileum

Mye godtfolk var møtt opp til den offisielle åpningen av den nye tollstasjonen 4,5 mil sør for Kautokeino, som faller sammen med 50 års-jubileet for det finsk-norske tollsamarbeidet. I den nye garasjen glitret det i stjerner og gullmerker, og tilstede var begge lands tolldirektører, regiondirektør og politimesteren for Finnmark.

Det var den nylig tilsatte finske generaldirektøren i Tulli, Hannu Mâkinen, som tok ordet først. Han sparte ikke på konfekten.

Direktørene takket hverandre for godt samarbeid, som har kulminert i ny tollstasjon tilpasset dette årtusen.  Foto: Johan Mathis Gaup

– Grensa mellom Norge og Finland er en fredens grense. Det er gjennomsyret i den kameratslige ånden i alt som gjøres sammen på dette tollstedet. Det er sannsynligvis ingen lignende nær forbindelse mellom to tolletater i verden når det gjelder samarbeid og praktisk ytelse, mente han.

Deretter tok man for seg utviklingen av felles nordisk tollsamarbeid, der han viste til at dette startet med at Nordisk råd i 1956 godkjente et norsk forslag som muliggjorde fortolling og kontroll av grenseoverskridende varer, og slik begynte ballen å rulle.

Norske tollere i arbeid for EU

Grensesamarbeidet på den tiden fungerte godt mellom Finland og Sverige og Norge og Sverige, så finnene tok på bakgrunn av økt trafikk mot Norge, initiativ ovenfor Norge med tanke på et lignende samarbeid på begynnelsen av 60-tallet. I august 1969 ble grensetollsamarbeidsavtalen underskrevet, og ratifisert en måned senere, den 25. september. Opp gjennom årene har tollere jobbet under tildels kummerlige forhold, først fra en brakke, så fra 70-tallet i en bygning som ikke er laget for våre klimatiske forhold – og uten stor garasje. De har overlevd det meste – også at Finland ble med i EU. I dag opererer man med EUs tollregler i finsk territorium, mens man i Norge ikke trenger dette, fortalte den finske direktøren .

Han fremhevet også en del av det unike med tollsamarbeidet.

– Det var både revolujonerende og unikt at man i det nordiske tollsamarbeidet behersket sitt eget reglementet og også grensenaboen sitt, samtidig. Og videre er det da slik at når begge land er ansvarlige for å føre tilsyn med begge lands reglement for import og eksport i overvåkingssonen, ja da er norske tollere faktisk ansatt i EU, forteller Mäkinen.

Dette var den aller første tollstasjonen. En brakke satt opp 25. september 1969.  

Moderne arbeidsplass

Mäkinen la også vekt på at man endelig har en grensestasjon bygget for dette årstusen, både for ansatte og god flyt av trafikk.

– Denne stasjonen er oppdatert for å fylle kravene til økt trafikk-kontroll, med bedre flyt for trafikken med trygge og effektive trtafikkordninger, nye lys og segregerte stopp-områder som gir trygghet. Arbeidsplassene er designet for å gi et sunt, behagelig og økonomisk gode lokaler og bra inneklima.

Kontrollteknologien er også tilpasset årtusenet vi lever i, så vi er veldig glade for endelig å åpne en tollstasjon for dette årtusenet og en fantastisk prestasjon av entrepenørene, avslutter Mäkinen.

Vi feirer også 50-års jubileèt

Den norske tolldirektøren, Øystein Børmer, var veldig takknemlig for å kunne være tilstede ved åpningen. Han la stor vekt på det gode grensesamarbeidet.

– Det gode samarbeidet med vår nabo gir oss en god anledning å også feire 50 år med dette i verdenssammenheng, unike samarbeidet samtidig som vi feirer en ny flott tollstasjon. Det at våre tjenestemenn har kunnet jobbe bilateralt over grensene og via nabolandets regelverk, har gjort at man ved grensepassering kun trenger å stoppe en gang og har vært og er av stor betydning både for folket her og varetransporten.

Godt arbeidsmiljø

Børmer skrøt også av arbeidsmiljøet på tollstasjonen.

– Her på Kivilompolo jobber finske og norske tollere skulder ved skulder, og samarbeider om å løse oppgavene med ekspedisjon, kontroll og tilstedeværelse. De bytter også på å koke kaffe, forteller Børmer, til stor latter fra gjestene.

Børmer tok også opp arbeidet i ødemarken under til dels tøffe klimatiske forhold, men så også lyspunkter.

– Det er lov å si at de er langt fra folk, og vær er det også her. Og mygg!

Som arbeidsgiver er jeg glad for å se og vite at de nye flotte kontorfasilitetene og inneklimaet vil gi dere som jobber her helt andre vilkår for arbeidsmiljø og utførelsen av kontrolloppgavene. Og tillegg til en ny stor og flott innendørs garasje skjermet for vinden og ikke minst myggen,.

Munter snorklipping

Børmer avsluttet med mye takking til de involverte, før han før han avsluttet pragmatisk.

– Disse nye bygningene er et bevis på godt samarbeid, men først og fremst et resultat av et vennskapelig forhandlingsklima, og en felles vilje til store og gode løsninger. Når jeg ser våre tjenestemenn stå skulder ved skulder under samme tak, blir jeg veldig glad, og det illustrerer det min gode kollega sa om et unikt tollsamarbeid innen unikt grensekryssende virksomhet.

Som seg hør og bør, fikk gjestene servert kultur med sang fra musikkgruppa ved 6. Klasse ved Enontekiö skole, snitter med snadder på, finsk kaffe og litt sprudlevann i høye glass. Deretter dro alle ut, og den offisielle snorkuttingen av begge lands tolldirektører ble utført for å markere åpne grenser til smil og latter fra snorklipperne og sine hjelpere.