– Tyskerne ville ikke brenne Finnmark, de visste at russerne ikke kom til å angripe

Per Kristian Olsen gir ut boka «Jevnet med jorden» som gir et helt nytt perspektiv på brenninga og tvangsevakueringa høsten 1944.

Forfatter og journalist Per Kristian Olsen (f. 1955)   Foto: pressefoto

nyheter

– Jeg begynte å stille de enkle spørsmål, sier forfatter Per Kristian Olsen.