– Sametinget bryter regelverk

Riksrevisjonen reagerer.

Illustrasjonsbilde  Foto: Arkiv

nyheter

Sametinget mangler styringssystemer for å utnytte ressursene sine effektivt, slår Riksrevisjonen fast. Sametingsrådet har ikke et styringssystem med skriftlige rutiner som er hensiktsmessig for å sikre måloppnåelse i tråd med Sametingets vedtak og forutsetninger, heter det i Riksrevisjonens årlige gjennomgang. Styringssystemet er heller ikke i tråd med kravene i det statlige økonomiregelverket, slås det videre fast.

Sametingsrådet står for den daglige utøvende politikken for Sametinget og forvalter Sametingets budsjett. (©NTB)