Ødelegger skifer på slitent veistykke

Deler av veien fra Langvannet i Pæska er kjørt i filler. Bytte av trasé tvinger seg fram.

Roar Knutsen er skiferdriver i femte generasjon og synes det er trasig når fullgode skiferprodukter ødelegges på grunn av veien.  Foto: Freddy Ludvik Larsen

nyheter

– Veien er i så dårlig forfatning, at skiferdrivere risikerer å få ødelagt stein under transporten. Det betyr igjen at man risikerer retur og tapte inntekter på at ferdigprodusert stein som blir vraket, til tross for at de var av god kvalitet, sier Hans Jørgen Andersen og Roar Knutsen, begge Frp-politikere.