54 millioner mer til forebygging av vold

Regjeringen vil styrke innsatsen mot vold og overgrep med 54 millioner kroner.

  Foto: ILLUSTRASJONSFOTO

nyheter

Blant forslagene i statsbudsjettet for 2020 er 19 millioner kroner til behandling av personer som er dømt for seksuelle overgrep.

Videre foreslår regjeringen 12,5 millioner kroner til et behandlingstilbud for personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn.

I tillegg får Alternativ til Vold sju millioner kroner til å opprette et tilbud i Finnmark. Forskning på forebygging av seksuelle overgrep mot barn får fem millioner kroner, og en million kroner går til forskning på krisesentertilbudet, opplyser Barne- og familiedepartementet.

(©NTB)