Hammerfest sykehus:

Høie sa ja til en pris på 1,95 milliarder, foreslås nå bygd for 2,32 milliarder

Nå skal forprosjektet for Nye Hammerfest sykehus styrebehandles av Finnmarkssykehuset.

NYE HAMMERFEST SYKEHUS: Slik vil Nye Hammerfest sykehus se ut dersom styret i Finnmarkssykehuset og Helse Nord sier ja til forprosjektet. Byggestart 2020, ferdigstilt innen 2025.  Foto: Link arkitektur

nyheter

Helseminister Bent Høie tok turen høsten 2018 til Hammerfest for å presentere gladnyheten om at han og regjeringen i statsbudsjettet hadde godkjent byggingen av Nye Hammerfest sykehus. På foretakets hjemmeside strålte direktør Eva Håheim Pedersen sammen med Høie på et foto tatt på sykehustomta. Her ble det fortalt at rammen for sykehusbyggingen  var 1,95 milliarder kroner. Dette var budskapet til Finnmarkssykehuset høsten 2018.

Ett år senere heter det i direktørens innstilling til styret at hun anbefaler bygging innenfor en ramme på 2,32 milliarder kroner – altså nesten 400 millioner kroner mer hun og Høie kommuniserte ut på hjemmesiden.

– Et ansvarlig styre kan ikke gi grønt lys for dette, sier ordførerkandidat for Frp i Alta, Odd Erling Mikalsen.

400 MILLIONER DYRERE: Etter at helseminister Bent Høie og direktør Eva Håheim Pedersen gikk ut og sa at det var gitt grønt lys for en utbygging til under to milliarder, ber nå direktøren styret i Finnmarkssykehuset si ja tilen utbygging på 2,32 milliarder.  Foto: Faksimile hjemmesiden til Finnmarkssykehuset

 

Samfunnsøkonomisk skandale

Han er en av de som reagerer på det som nå avdekkes rundt det som skal bli Nye Hammerfest sykehus. Totalrammen på prosjektet er nærmere 2,7 milliarder, men de lokalitetene Finnmarkssykehuset skal betale for er beregnet til 2,32 milliarder kroner. Både UiT og Hammerfest kommune skal ha lokaler integrert i sykehuset og betaler rundt 400 millioner kroner.

I Alta er det mange som reagerer, ikke minst fordi sykehuset fortsatt bygges etter at pasientgrunnlaget skal være hele Vest-Finnmark, inkludert Alta. Det til tross for at det nå pågår tunge prosesser for at Altas innbyggere skal få sitt helsetilbud lokalt. En av de som reagerer er ordførerkandidaten for Frp i Alta.

– Frp ble i valgkampen sitert på at bygging av Nye Hammerfest sykehus i den form og størrelse det nå ser ut til å bli realisert i, er en samfunnsøkonomisk skandale. Er tallene Altaposten nå presenterer korrekt, noe jeg har all grunn til å tro de er, har styret i Finnmarkssykehuset og Helse Nord kun en ting å gjøre: ta en lang pause for å kvalitetssikre prosjektet. Man må kvalitetssikre både kostnader, kapasitet og den bærekraft det er forutsatt at Finnmarkssykehuset skal ha for å starte realiseringen, sier Mikalsen.

Feilinformerer

Frp-toppen krever at Finnmarkssykehuset gir både politikere og innbyggere i Finnmark objektiv og fullstendig informasjon om hvilke konsekvenser milliardinvesteringen vil bety for helsetilbudet i fylket. Han er sterkt skeptisk til at helseministeren og Finnmarkssykehusets direktør i 2018 sa at rammen for utbyggingen var 1,95 milliarder, mens sluttsummen ett år senere er justert opp til 2,32 milliarder.

– Det er Finnmarkssykehuset som høsten 2018 selv har sagt at sykehuset skulle koste 1,95 milliarder kroner. Når de nå forklarer økningen til 2,32 milliarder med at det er den samme sluttprisen, men nå med prisstigning, er det ikke forståelig for folk flest. Når utbyggingsprosjekt skal investeringsbesluttes er det sluttprisen og hva utbygger må betale som er interessant, og den er altså 400 millioner kroner høyere enn det Finnmarkssykehuset kommuniserte ut for under ett år siden, påpeker Frp-politikeren.

Holder ikke resultatkravene

For å sikre Finnmarkssykehuset bærekraft til å ta tunge investeringer, blant annet Nye Hammerfest sykehus, har Helse Nord stilt som betingelse om at økonomien i foretaket blir bærekraftig. Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi har bekreftet at Finnmarkssykehuset så langt ikke har vært i stand til å innfri betingelsene.

På allmøter med de ansatte ved sykehuset 23. til 25. april ble det opplyst på hjemmesiden til Finnmarkssykehuset at sykehusprosjektet måtte «ta en fot i bakken», i januar - medio februar. Åsaken var at økonomien ikke lå innenfor forutsetningene. Etter kort tid fortsatte imidlertid planleggingen for fullt og nå er forprosjektet klart til å styrebehandles.

– Per mai ligger Finnmarkssykehuset etter resultatkravet, men vi jobber for å nå resultatmålet som er satt, kommenterte økonomisjef Kivijervi tidligere i sommer.

Foretakets resultatkrav skal være pluss 24 millioner kroner. Hittil i år opplyses det i styrepapirene at resultatet er minus 23,1 millioner, noe som oppsummeres som et negativt avvik på minus 39,1 millioner kroner i forhold til resultatkravet.

Dette er ikke enestående. I 2018 leverte heller ikke Finnmarkssykehuset i henhold til resultatkravet på pluss 24 millioner kroner, men havnet 18 millioner i minus. I forhold til resultatkravet altså 42 millioner negativt.

Hele Vest-Finnmark

Nye Hammerfest sykehus er planlagt for en kapasitet for et pasientgrunnlag som geografisk strekker seg over hele Vest-Finnmark. Dette skjer til tross for at det nå pågår et utredningsarbeid som har som mål å dekke nær alle helsetjenestene  for 25.000 pasienter tilhørende Alta-regionen ved Klinikk Alta. I tillegg til utredningsarbeidet som ledes av Helse Nord har Alta kommune brukt millionbeløp på en mulighetsstudie som blant annet konkluderer med at det innenfor 200 millioner kroner i investeringer er mulig å etablere en fødeavdeling ved klinikken. Ordfører Monica Nielsen har uttalt at målet er at fødeavdelingen skal være realisert innen 2024.

Dette står i sterk kontrast med forprosjektet for Nye Hammerfest sykehus. Totalt skal det bli 71 ordinære sykehussenger, syv intensiv/overvåkningssenger og tre fødestuer, samt 14 hotellsenger som også skal kunne brukes som sykehussenger ved behov. I dag har sykehuset 91 senger.

  • Byggestart er forutsatt i 2020 og sykehuset skal stå ferdig til 2025. De 2,32 milliardene som skal investeres er budsjettert fra 2020 til og med 2024. Contso med sitt prosjektteam bestående av Multiconsult, Norconsult og Link Arkitektur har vunnet fram med sitt anbud for å bygge Nye Hammerfest sykehus.