– Må sees i sammenheng med Alta-planene

Alta-ordfører advarer styret i Finnmarkssykehuset mot å la det gå prestisje i planene om Nye Hammerfest sykehus.

BYGGER SYKEHUS: Ap har en ambisjon om at en nybygd fødeavdeling i Alta skal kunne ta mot de første altaborgerne i 2023. Ole Steinar Østlyngen og Monica Nielsen er kjempegodt fornyd med mulighetsstudien som viser hvordan Alta Sykehus kan realiseres.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Monica Nielsen (Ap) reagerer sterkt på at Nye Hammerfest sykehus foreslås påbegynt uten at sykehuset sees i sammenheng med oppbyggingen av Klinikk Alta som Helse Nord nå utreder. Ordføreren viser til at utvalget som Helse Nord har satt ned etter ordre fra helseministeren, skal utrede nye tjenestetilbud ved Klinikk Alta. Dette slik at innbyggerne i Alta-regionen får dekket vesentlig del av sitt helsetilbud her.


Hammerfest sykehus:

Høie sa ja til en pris på 1,95 milliarder, foreslås nå bygd for 2,32 milliarder

Nå skal forprosjektet for Nye Hammerfest sykehus styrebehandles av Finnmarkssykehuset.

 

– Styret i Finnmarkssykehuset og Helse Nord har et stort ansvar for å forvalte penger og ressurser til det beste for hele befolkningen i Finnmark. Regnskapstallene viser at Finnmakssykehuset ikke er i nærheten av å oppfylle resultatkravene som er satt for å starte bygging av det nye sykehuset i Hammerfest. Det betyr kraftige kutt på helsetilbudet i hele Finnmark når en utbygging til over 2,3 milliarder skal betales, sier Alta-ordføreren som mener at styret i Finnmarkssykehuset bør utsette byggestart i påvente av at resultatkravene blir innfridd.


– Jeg ser at den reelle prisen har vært underkommunisert

Styrelederen i Finnmarkssykehuset avviser at prisen for Hammerfest sykehus blir dyrere enn forutsatt.

 

Hennes andre ankepunkt er at det foreligger planer og pågår utredningsarbeid som vil medføre at pasientene i Alta-regionen vil slippe å ta turen til Hammerfest sykehus. Det vil gi store innsparinger på transportkostnadene på Finnmarkssykehusets budsjett.

– Det må sees til planene vi har for Klinikk Alta, blant annet med fødeavdeling og nye tilbud som både arealmessig og økonomisk kan realiseres. Forutsetningen er at ikke alle investeringer brukes på å bygge et sykehus hvor en ikke tar hensyn til at pasientgrunnlaget er blitt betydelig mindre som en følge av at det gis nye og utvidede helsetilbud ved Klinikk Alta. Ikke minst vil planene som kommunen nå har gjøre at flere fødende i Alta får et godt tlbud og mulighet til å føde her, sier Alta-ordføreren og legger til:

– Nå må styret vise ansvar og ikke la det gå prestisje i at Nye Hammerfest sykehus skal bygges uansett pris, og med en betydelig overkapasitet i forhold til reelt pasientgrunnlag.