Har funnet løsning på Senterpatiets ultimatum

– Tror vår løsning kan få bred oppslutning i Alta.

BRO OVER ALTAELVA: Kartet viser at av alternativene hvordan Statens Vegvesen utredet traseen for avlastningsveien med bro over Altaelva ved Elvestrand. En lignende løsning har Alta Ap ønsket både om avlastningsveien blir realisert over Aronnes til Alta Bro, eller om avlastningsveien ikke blir realisert. Nå har Ap lagt en slik løsning død på grunn av natur- og jordbruksinteresser.  Foto: Kart, Statens vegveisen

nyheter

Det sier Tommy Berg, en av tre i forhandlingsutvalget til SV som nå forsøker å skape en flertallskonstellasjon med Senterpartiet og Ap. Løsningen han sikter til er an trase for avlastningseien SV lanserte tidlig på 2000-tallet, og som han tror vil være innenfor ultimatumet Senterpartiet har stilt om at den vedtatte traseen for avlastningsveien må tas ut av arealplanen og båndleggingen av viktige landsbruksområder oppheves.