Ny plan skal gi bedre jobb for universell utforming

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix 

nyheter

Finnmark fylkeskommune har satt i gang arbeidet med en fylkeskommunal handlingsplan for universell utforming, fremgår det av en pressemelding.

– I fylkeskommunen er det flere aktører som er i arbeid med universell utforming, men dette arbeidet koordineres i liten grad. Administrasjonen har ansvar for at nødvendig fagkunnskap er på plass. Brukerrepresentanter ved utvalget for eldre og personer med funksjonsnedsettelser sørger for at de forskjellige interessegruppers synspunkter og behov blir synliggjort. Politikernes jobb er å veie hensynet til universell utforming opp mot andre felt. Verdien av en politisk forankring kan ikke overvurderes, skriver fylkeskommunen, og konkluderer:

– Med andre ord det er stort behov for å samordne innsatsen systematisk gjennom en handlingsplan.

Denne handlingsplanen sees på som et nødvendig virkemiddel for å oppnå visjonen om et samfunn der alle kan delta.

– Tilgjengelighet til bygninger, transport, uteområder og digital kommunikasjon er viktig for å få tilgang til utdanning, arbeid og et aktivt sosialt liv. At alle får mulighet til å bidra, er av stor betydning for samfunnet, heter det i pressemeldingen.