Bygger gang- og sykkelveien videre

Oppgraderingene langs Kautokeinoveien fortsetter.

RYDDER: Traseen er ryddet for skog, og Pedersen Maskin AS skal snart starte med gravingen av vann og avløp.  Foto: Bjørn Martin Lyng

nyheter

Ved det farlige veistrekket i Øvre-Alta etableres det snart mer gang- og sykkelvei, i neste omgang fra vektplassen etter Killiveien og videre innover mot Skillemoen industriområde.