– Han var en humørspreder, en lagleder og en omsorgsfull gutt det var lett å bli glad i

Kevin Berg (20) ble båret til graven av sine medsoldater: – Vi har mistet en nær venn, romkamerat, makker og ikke minst en dyktig soldat.

FULLSATT KIRKE: Seks medsoldater i Heimevernstroppen bar Kevin Berg til gravstedet.   Foto: Kita Eilertsen

nyheter

Det ble holdt begravelse for Kevin Berg (20) i Nordlyskatedralen torsdag. Kirka var helt full av familie og venner, kolleger, bekjente og soldattroppen. Hele 625 fulgte den unge gutten som mistet livet i helikopterulykken 31. august til sitt siste hvilested.

Kevin ble født 9. april 1999 og vokste opp i Alta med mamma og pappa, og lillebror Sander.

– Han blir beskrevet som en humørspreder, og en gutt det var lett å bli glad i. Han kunne også «plage» familien med små og store artigheter. Han var sosial, og ble lett kjent med folk. Og han var en omsorgsperson, han så folk rundt seg som trengte støtte og hjelp. Kevin var praktisk, og teknisk, anlagt. Han var flink med data og skruing. Han tok fagbrev i bilmekanikerfaget på Alta Motor i sommer. Han gikk ut fra videregående med toppkarakterer, sa kateket Oddhild Klevberg.

Hun fortalte om Kevin som friluftsmenneske som drev med jakt og fiske og var mye ute i naturen, uansett årstid. Han likte å være alene på fjellet og ved elva, men også å være sammen med andre, gjerne med bestefaren som han var mye på turer med fra han var liten gutt. Han var glad i å dra til onkel Bjørnar i Sverige på jakt, og hadde allerede planlagt neste tur.

Tok vare på andre

Kevin tok vare på andre og hadde gode relasjoner til venner og slektninger. Han hadde et godt forhold til lillebroren Sander.

– Sander sier at Kevin var hjelpsom, omsorgsfull, snill og litt plagsom innimellom. Og bestefar og bestemor sier at de fikk delta i mange dype samtaler i hans liv. Ikke minst når han ringte på kveldene: «kan dokk steike noe mat, æ e sulten». De vil huske Kevin som en sprudlende, men bestemt kompis på jakt og mange fisketurer.

Han delte leilighet med Kine og Robin. Kateketen fortalte også om vennskap med hans tidligere kjæreste Karina, om hvordan han lærte hestestell og hadde en minigris som het Nøffen. Kevin hadde god kontakt med henne og familien fortsatt.

3. juli dro han i Forsvaret på Porsangmoen. Der beskrives han som en god venn og makker, og en trygg lagleder.

– Han var omsorgsfull og hadde mye humor. Kevin var leder og lagkamerat, og en som holdt laget samlet. Han evnet å få de andre med seg, og delte gladelig av kunnskapen sin. Han var kjernen, pådriveren og støttespilleren i laget, sa Klevberg.

FULLSATT NORDLYSKATEDRAL: Over 600 ønsket å ta farvel med Kevin Berg (20) da han ble gravlagt torsdag. Medsoldater sto flaggvakter.   Foto: Kita Eilertsen

Lovord fra Forsvaret

Kevin Berg har tjenestegjort i Forsvaret siden i sommer. Forsvaret var til stede under begravelsen og stilte med flaggvakt. Dessuten bar seks av hans medsoldater kista til gravstedet.

Oberstløytnant for HV-17, Stein Høye, holdt tale om gutten som var en av 40 som møtte til førstegangstjeneste i Heimevernet på Porsangmoen, og således ble historisk også for Forsvaret i Finnmark.

– Overgangen fra sivilt liv til militært liv er krevende for mange. Kevin Berg evnet denne overgangen på en særdeles god måte. Han hadde også overskudd til å motivere sine medsoldater, sa Høye blant annet.

Og så:

– Kevin utmerket seg gjennom hele rekruttperioden og fremsto som lærevillig, interessert og motivert for tjenesten. Han var en rekrutt som viste motivasjon, vilje og evner ut over det som kan forventes, fortalte oberstløytnanten og viste til hvordan Kevin frivillig på sin første permisjon deltok i gjennomføringen av sesjon for ungdom i Alta, sa Høye.

MINNEPROTOKOLL: Uniformslua til Kevin Berg lå også ved minneprotokollen i kirka.   Foto: Kita Eilertsen

 

– Vi har mistet en nær venn

Fra troppsbefalet var han beskrevet som en sosial og hjelpsom ung mann som også forsto hva som kreves av en soldat. Han fikk også mange lovord fra sine medsoldater, blant dem Henriette Kristoffersen. Hennes ord til medsoldaten ble lest opp av oberstløytnanten:

«Vi har mistet en nær venn, romkamerat, makker og ikke minst en dyktig soldat. Vi har mistet en leder og lagkamerat – som viste pågangsmot og bidro alltid med hjelp, humor og omsorg når det trengtes. Vi har mistet en som holdt laget samlet, fikk alle med seg og delte kunnskapen sin med andre. Vi har mistet kjerna, pådriveren og støttespilleren i laget. Det beste vi kan gjøre nå, for å hedre hans minne, er å tenke som han og å gjøre som han.»

«Takk for at du var en betryggende venn.

Takk for at du var en god makker og romkamerat.

Takk for at du var en god lagkamerat som hjalp til med alt.

Takk for den omsorg og humor du brakte til oss hver dag.

Takk for at du delte kunnskapen din og var en god støttespiller.

Tusen hjertelig takk for at du var «den soldaten»

Hvil i fred, Kevin Berg

Du blir aldri glemt»

TROPPEN DELTOK: Heimevernstroppen som Kevin Berg var en del av tok farvel med sin medsoldat.   Foto: Kita Eilertsen

 

– Vil alltid mangle én i troppen

Oberstløytnanten fortalte om hvor stolt han var av troppen etter endt rekruttperiode.

– Det var med fortvilelse vi fikk melding om at Kevin Berg var blant de omkomne ved den tragiske helikopterulykken. Det hele fremsto som uvirkelig. 39, ikke 40, soldater møtte til tjeneste etter permisjon. Laget har mistet en soldat, en kamerat, en lederskikkelse. Troppen har mistet en god mann og en god soldat. Det vil for alltid mangle én på rommet, i laget, i troppen og i HV-17. Vi lyser fred over HV-soldat Kevin Bergs minne. Han vil ikke bli glemt, sa Høye.

Etter at prest Torkild Enstad Hauskens preken og kransene fra familie, venner, arbeidskolleger og Forsvarsdepartementet var lest opp, bar seks av hans medsoldater kista ut i den regntunge høstlufta. Gravfølget med flere hundre personer fulgte kista over E6 til gravstedet.

Med Kevin Bergs begravelse er fire av de fem ungdommene fra Alta som omkom i helikopterulykken begravd. Fredag begraves Robin Karlsen, de etterlatte har ønsket at media ikke er tilstede i begravelsen.