Legger markering til reinflokken

NSR samles i stormens øye.

LEIR: NSR-leder Runar Myrnes Balto mener Kvalsund er stormes øye for samisk rettighetskamp i år. I helga har de en markering mot tvangsslakting ved reinflokken til Jovsset Ante.   Foto: NSR

nyheter

Norske Samers Riksforbund skal i helga arrangere leir og markering til støtte for Jovsset Ante Sara i Kvalsund, heter det i en pressemelding fra forbundet.

– Sjøsamene og reindrifta står sammen i stormen, og denne campen befinner seg i stormens øye når det gjelder samiske rettigheter, både tidsmessig og geografisk. Vi trekker ut i naturen for å kunne prate med hverandre om disse sakene og hvordan vi kan arbeide med dem sammen i tiden fremover, forklarer NSR-leder Runar Myrnes Balto, som mener Hammerfest og Kvalsund er stedet for to samiske rettighetssaker i 2019. Det gjelder både Nussir-prosjektet og tvangsslaktingen.

Både leiren og markeringa for Jovsset Ánte Saras reinflokk vil finne sted i deres reingjerdet i Čoavddavággi lørdag.

– Myndighetene har meldt at de snarlig vil tvangsslakte fra Jovsset Ánte Saras flokk, selv om saken hans fortsatt er under behandling i FNs menneskerettighetskomité. Vi vil avholde en markering mot myndighetenes arroganse og mangel på respekt for både samisk sedvane og internasjonale menneskerettigheter, skriver Balto i pressemeldigen

NSR arrangerer konferanse på Skaidi for tillitsvalgte fra hele organisasjonen i helga, mens lavvo-leiren lørdag er åpen for alle interesserte. På programmet står blant annet samtaler med det sjøsamiske kompetansesenteret Mearrasiida og Kvalsund-forfatter Marion Palmer.  Forsamlingen vil også befare det planlagte gruveområdet på Ulveryggen.