Full stans for planlegging av storskolen i dag

Rådmann Bjørn-Atle Hansen har iverksatt time-out i skolesaken og avventer ny behandling i kommunestyret.

STOPPET SKOLEN: Det blir neppe sentrumsskole i Bossekop med valgresultatet vi fikk mandag. Det er både politikere og administrasjon enige om. Rådmannen har derfor vedtatt midlertidig stopp av all planlegging til saken på nytt kan behandles av kommunestyret.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Alta-rådmannen sier at planleggingen av Nordlysbyen skole, som etter kommunestyrets vedtak skal ha byggestart i 2020, er midlertidig stanset. Det betyr at entreprenørene som er prekvalifisert for å regne på oppdraget, er blitt kontaktet og bedt om å stanse prosessen med å utarbeide anbud. Det blir heller ikke avholdt noen former for planleggingsmøter.