– Tilbakeskritt å reversere sammenslåing

Venstres Trine Noodt mener det er et feiltrinn å reversere fylkesammenslåinga.

SYND: Trine Noodt (V) synes det er uheldig for Finnmark hvis storfylket ryker.   Foto: Hanne Larsen

nyheter

– Jeg mener dette er et klart tilbakeskritt for Finnmark. Hvordan skal vi nå nå gjennomslag for å få statlige arbeidsplasser nordover, spør Noodt, og sikter til regionreformen som nå kan reverseres med Sp og Ap i førersetet på fylkestinget.