– Det blir en kjempejobb å gjenreise Finnmark

Valgresultatet i Finnmark ble en triumf for de som har jobbet for å beholde Finnmark som eget fylke.

NEI-DRONNINGENE: Randi Karlstrøm og Torill Olsen i organisasjonen ForFinnmark er svært fornøyd med valgresultet men frykter en ny folkeavstemming vil forsinke arbeidet med å få Finnmark tilbake på rett spor.   Foto: Hanne Larsen

nyheter

– Vi har ikke hatt så mye drahjelp fra lokale medier, så det er klart at valgresultatet er tilfredsstillende for vår del, sier Randi Karlstrøm, leder i organisasjonen For Finnmark.