Møtes i Tromsø for å telle til 107.873

Ennå er det usikkert hvem av finnmarkingene som kommer inn i fylkestinget.

ILLUSTRASJONSFOTO: Ennå er ikke alle sent innkomne stemmesedler til fylkestingsvalget talt.   Foto: Kita Eilertsen

nyheter

Valgstyret møtes for å gjennomgå alle stemmene i fylkestingsvalget. Nå skal de også telles, personstemmene som kommunene ikke har talt opp, i tillegg til sent innkomne stemmer.