Lederteamet klart for det nye fylket

Fire divisjonsdirektører er på plass.

ANSETTELSER: Kabalen legges for ledelsen i den nye fylket. Øverst fra venstre er Stein Ovesen, Øystein Ruud, Børre Krudtå, Marianne Pedersen og Bjørn Henrik Kavli.  Foto: Troms fylkeskommune/Finnmark fylkeskommune

nyheter

Tilsettingsutvalget gikk for Stein Ovesen som administrasjonssjef i Troms og Finnmark fylkeskommune. Han har nå fått lederteamet sitt på plass, det vil si fire divisjonsdirektører.

– Som Altaposten skrev mandag blir Øystein Ruud assisterende administrasjonssjef og divisjonsdirektør for plan og økonomi. n Børre Krudtå blir divisjonsdirektør for næring og kompetanse.

– Marianne Pedersen blir divisjonsdirektør for kultur og levekår.

– Bjørn Henrik Kavli blir divisjonsdirektør for samferdsel.

Det ble i sommer klart at divisjonsdirektør for næring og kompetanse og divisjonsdirektør for plan og økonomi skal ha kontorsted i Vadsø. Kontorsted Tromsø ble satt for administrasjonssjef, divisjonsdirektør for samferdsel og divisjonsdirektør for kultur og levekår.

– Jeg mener vi har dyktige og erfarne personer i alle stillingene, og at de fem topplederne vil utgjøre et godt team. Det er viktig når vi skal utvikle organisasjonen videre, samt sikre befolkningen i Troms og Finnmark gode tjenester på mange samfunnsområder, sier leder Ulf Ballo i tilsettingsutvalget. Han er også leder i fellesnemnda.

Ruud har vært fylkesrådmann i Finnmark fylkeskommune siden 2012. Han har også vært fylkesadvokat, leder for jus og innkjøp og eiendomssjef i Finnmark fylkeskommune.