Ap-nederlag i Nordkapp – fikk svi for Rica-saken

Velgerne i den tradisjonsrike Ap-kommunen gikk til SV og Sp.

FIKK LIDE FOR RICA-SAKEN: Striden om Rica på Nordkapplatået får ta det meste av skylda for Ap-nederlaget i Nordkapp. I august la motstandere ut dette bildet på Facebook, hvorpå Olsen delte bildet selv: «Å sammenligne Arbeiderpartiet, eller meg som Nordkapp Arbeiderpartis ordførerkandidat med Trump er drøy kost. Arbeiderpartiets politikk bygger på sosialdemokratiske verdier! Dette er skivebom, men velger å se det positive, capsen har rett farge.»  Foto: privat

nyheter

Med 17,9 prosent av velgerne og 69 prosent valgoppmøte, har Arbeiderpartiet i Nordkapp tapt over halvparten av sine velgere siden forrige kommunevalg. SV fikk 36,9 prosent og kan juble sammen med Senterpartiet som fikk 30 prosent av stemmene.

Reaksjonen fra velgerne var en varslet katastrofe for Ap. Det ble hevdet at folk og velgere oppfattet at Ap var mer lojal mot Rica og Fefo enn mot egen befolkning. Valgresultatet viser at Ap har kommet kraftig på kant med egen befolking, men flere mener også at Nordkapp-saken har fått negativ innvirkning på Aps tillitsforhold til velgere i hele Finnmark.

– Jeg er veldig skuffet, nesten lammet. Den siste tiden har vært helt grusom, med en valgkamp som jeg gjennom 20 år i politikken aldri har vært borti før, sier Kari Lene Olsen, Ap's ordførerkandidat i Nordkapp.

Med dette får Nordkapp Ap tre representanter inn i kommunestyret. Så dårlig resultat har partiet etter det vi kjenner til, aldri hatt.

Lokalpartiet var sammen på valgvake mandag kveld da resultatet kom.

– Det var egentlig god stemning igår, men det falt. Alle var sjokkert, og folk var skuffet da de gikk hjem. Vi hadde håpet på en halvering, men det ble mye verre, sier hun.


Områdereguleringa på Nordkapp

Den store valgkampsaken i Nordkapp har vært områdereguleringa og ny festekontrakt for Rica Eiendom, som eier og driver Nordkapphallen med området rundt. Olsen erkjenner at saken har vært avgjørende.

– Kritikken mot Rica for at vi har fått for lite igjen, stiller jeg meg hundre prosent bak. Men vi må jo snakke med våre store næringsaktører, vi må ikke lukke igjen dørene til en av de største private arbeidsgiverne i kommunen med over 30 helårige arbeidsplasser, sier Olsen.

Hun sier de har prøvd å holde fokus på utvikling av samfunnet, og mener de hadde fått til en god avtale med Rica Eiendom.

– Jeg står med rak rygg i forhold til vedtaket i områdereguleringa, sier hun.

– Hvorfor hørte dere ikke på folk?

– Det er jo nettopp det vi har gjort. Saken har vært behandlet tre ganger. Kommunen sendte den ut på offentlig høring. Og både næringslivet lokalt og reiselivet sa at de ønsket den løsningen som rådmannen foreslo. Det var et nesten enstemmig vedtak i Arbeiderpartiet å gå inn for rådmannens forslag, sier hun.

Så i stedet for å ekspropriere, og gjøre parkeringsplassen offentlig med et tilhørende friluftsområde, mente de dialog med Rica/Scandic var viktig. Rica Eiendom lanserte et reiselivsfond på fem millioner, markedsføring av Nordkapplatået og tilskudd på 1,2 millioner til Nordkapp Reiseliv.

– Vi mente at vi som kommune ikke kan gå inn og overta en annens butikk. Vi kunne ikke eksproprioere for selv å drive parkeringsplass, fordi det ikke er lov og en risiko for å bli erstatningspliktig for tapte inntekter, er meget sannsynlig. En årelang rettsak med et utfall som høyst sannsynlig ikke ville gått i kommunens favør, og kostnader vi måtte ha dekket over drift, sier hun.

I stedet ville Nordkapp Ap gi Rica et innskrenket areal på Nordkapp, og Nordkapp kommune skulle få opsjon på det frigitte arealet av Fefo.

– Vi mente løsningen ville gi mer lokal verdiskapning og mer igjen fra Nordkapplatået, uten at kommunen ville ha noe risiko, ansvar eller utgifter. Nå er alt i spill og vi har alt å tape. Nå skal Fefo og Rica forhandle om ny festekontrakt. Jeg tror en ny områdereguleringsprosess vil ta 3-5 år og det er en stor fare for de små reiselivsaktørene, sier hun.


Ødeleggende nominasjonsprosess

Hun vil likevel ikke gi Nordkapp-saken all skylda for det dårlige valget:

– Vi har hatt en kort evaluering og ser at nominasjonen har vært ødeleggende for oss, og politisk slitasje er også en del av bildet. Men jeg står fullt og helt fast bak vår beslutning i reguleringssaken og er stolt av det Ap har gjort for denne kommunen, sier Olsen.

– Som politiker vet jeg at det snur fort. Jeg stilte opp for lista, og vil jobbe for Ap sin politikk, og være konstruktiv i opposisjon, sier hun.

– Vi er veldig skuffet over at vi bare fikk tre inn. Men jeg må bare si gratulerer til Senterpartiet og SV, for de har jo gjort et brakvalg. Så blir det jo spennende å se om de klarer å innfri valgløftene sine.