Advarer mot livsfarlig lek på skolen

Flere meldinger om barn som klatrer på skoletaket

LIVSFARLIG LEK: Flere barn er den siste tiden blitt observert på taket på Saga skole. Ledelsen ved skolen er bekymret for den risikofylte aktiviteten og håper at foreldrene vil ta saken opp med sine barn.   Foto: Aron Bræstrup Løsnes

nyheter

Skoleledelsen ved Saga skole ønsker å nå ut til foreldre i Alta for å advare om risikofylt lek på skolebygg med stor fallhøyde.