Begraves fra Alta kirke, Nordlyskatedralen og Elvebakken kirke

Alle tilgjengelige prester stiller opp.

Benedikte Hyld Mella (oppe til venstre, Markus Vonheim, Robin Karlsen, Kevin Berg (nede til venstre) og Kine Johnsen.  Foto: Privat / Politiet

nyheter

Kirken har i samråd med de pårørende kommet fram til tidspunkt og fra hvilken kirke de fem unge altaværingene skal begraves. Altaposten får opplyst at begravelsene vil bli på følgende tid og sted:

Tirsdag klokka 13.00: Nordlyskatedralen, Markus

Onsdag klokka 11.00: Alta kirke, Kine

Onsdag klokka 14.00: Elvebakken kirke, Benedikte

Torsdag klokka 13.00: Nordlyskatedralen, Kevin

Fredag klokka 13.00: Elvebakken kirke, Robin

Ytterligere informasjon vil bli å finne i dødsannonsene, når de publiseres her.

Omfattende jobb

Kirkeverge Gunnar Tangvik sier til Altaposten at kirken står foran en omfattende oppgave, men at de gjør alt de kan for å legge til rette.

– Vi har full bemanning på prestesiden, det er veldig bra i en slik situasjon. Vi har en vakant stilling, der vi har fått inn vikar og en av prestene som er i studiepermisjon har avbrutt denne for å bidra i denne tiden, sier han.

Fire av begravelsene er det Alta kirke som har, Pinsemenigheten Filadelfia har den siste og låner Elvebakken kirke i den anledning.

– Hos oss er alle på jobb og innstilt på å gjøre en god jobb. Vi fordeler begravelsene og oppgavene blant alle prestene, så ikke en bli sittende med alt.

Viser medfølelse og omtanke

– Er det praktisk informasjon foruten tid og sted som dere ønsker å gå ut med nå?

– Egentlig føler vi at folk er utrolig hensynsfulle i denne situasjonen. Jeg føler at hele Alta har møtt opp og vist både medfølelse og omtanke. Fra kirkens side vil vi gjøre alt for at begravelsene skal gå så godt som det kan gå, sier han.

Hva angår begravelsene fra Nordlyskatedralen tirsdag og torsdag, gjør kirkevergen obs på at det kan bli kødannelse langs E6.

– Gravfølget vil følge gangveien ved Nordlyskatedralen og passere E6 over fotgjengerfeltet, som normalt. Vi har erfaring med at folk er flinke til å vise hensyn og omtanke for gravfølgene – alle skjønner at de skal få passere. Men vi må vente at det vil bli veldig mye folk ved disse begravelsene, så det kan bli stillstand i trafikken i disse periodene, sier Tangvik.

Forsvaret tilstede

Når det gjelder Kevin Bergs begravelse vil denne skille seg noe ut fra de andre, da han har tjenestegjort i Forsvaret siden 3. juli. Altaposten får opplyst av stabssjef i Finnmark heimevernsdistrikt, Stein Jaatun, at Forsvaret vil være til stede under begravelsen og stille med flaggvakt. Båren vil bli båret av hans medsoldater. I tillegg vil distriktssjef for HV-17, oberstløytnant Stein Høye holde tale i kirken.

Forsvarets engasjement i begravelsen er etter ønske fra familien, får Altaposten opplyst.

  • Altaposten er ikke gjort kjent med detaljer rundt begravelsen til den siste av de omkomne, den 27 år gamle piloten.