Hundrevis av biler fulgte de omkomne inn til Alta

En lang rekke biler fulgte de omkomne, og langs E6 inne i tettsteds-Alta møtte folk opp for å vise sin respekt for de omkomne.

TOK OPPSTILING LANGS E6: På toppen av bakken i Bossekop ved Bossekop skole, hadde flere tenkt lys og fakler.   Foto: Jørn Losvar

nyheter

Da det ble kjent at de fem omkomne altaværingene Kine Johnsen (20), Robin Karlsen (20), Benedikte Hyld Mella (22), Kevin Berg (20) og Markus Vonheim (19) skulle kjøres hjem i en felles kortesje mobiliserte både altaværingene og folk langs veien mellom Tromsø og Alta.

Flere meldinger på sosiale medier vitnet om at bygdefolk stilte seg opp langs E6 både i Nord-Troms og på denne siden av fylkesgrensa. Da de fem bårebilene kom til Talvik hadde talvikingene satt opp lykter langs veien, og sto oppstilt for å se kortesjen passere.

Det var på forhånd varslet flere samlinger både i sentrum og utenfor. I Kvenvik tok en lang rekke unge altaværinger oppfordringen til en av de pårørende, Rolf Vonheim. Det som må ha vært over hundre biler blinket seg ut på E6 og fulgte etter kortesjen fra vegvesenets trafikkstasjon da bilene med bårene passerte.


 

Vel inne i Alta sentrum tok vaktlaget til Alta Brannvesen oppstilling ved Granshagen. De fikk selskap av hundrevis av altaværinger, som tente lys og fakler.


 

Flommet over av lys og blomster

Minnesteinen utenfor Nordlyskatedralen vil lyse i mange timer for de omkomne.

 

Da bårebilene passerte var det en verdig ro som senket seg over sentrumsområdet.

Flere unge hadde møtt opp, men også voksne altaværinger og barn var godt representert.

Da kortesjen svingte inn mot helsesenteret sto det også folk på fortauet, og fulgte de fem bårebilene det siste stykket inn, før kortesjen svingte inn bak helsesenteret.

Rekken av biler som fulgte etter ville ingen ende ta. Bilene kjørte videre inn mot universitetet før de snudde og det løste seg opp.

Også helt inn mot helsesenteret var det tent lys for følget.