Vil fjerne nye E6 fra alle planer

Senterpartiet sier nei til bompengefinansiert avlastningsvei og vil i stedet punktutbedre dagens E6.

BESTE MATJORD: Senterpatiet vil verne matjord, og vil derfor viske vekk traséen for avlasltningsveien i alle planer.  Foto: Foto: Tom Skoglund

nyheter

Politikerne i Alta har besluttet å avslutte valgkampen i respekt og solidaritet med Alta-samfunnet etter at seks unge mennesker mistet livet i helikopterulykken sist lørdag. Partiene er enige om at partipresentasjonen av Senterpartiet og Frp, som gjenstår  i serien på ni presentasjoner, skal gå som normalt. I dag presenterer vi Senterpartiet.