Katedralen fullsatt under minnegudstjenesten

Flere hundre ønsket å minnes de omkomne onsdag kveld.

MINNEGUDSTJENESTE: Nordlyskatedralen onsdag 4. september   Foto: Kita Eilertsen

nyheter

Familie, venner og kjente, kolleger og innbyggere strømmet til minnegudstjenesten i Nordlyskatedralen onsdag kveld. Det var en tung, men rørende og fin stund i det lune kirkerommet.

Slik kunne man samles og minnes de seks omkomne i den forferdelige helikopterulykken 31. august. Flere hundre mennesker fikk lov til å minnes Benedikte Hyld Mella (22), Markus Vonheim (19), Kine Johnsen (20), Kevin Berg (20) og Robin Karlsen (20), i tillegg til den svenske piloten.

MINNEGUDSTJENESTE: Sokneprest Øyvind Oksavik sa veldig flotte ord om de unge.   Foto: Kita Eilertsen

Sokneprest Øyvind Oksavik kunne si mange fine ord om de unge, hver og en med sine unike egenskaper og evner. Også piloten ble minnet, men uten navn.

Samtidig kom det noen trøstende ord til de som er igjen. Det er ikke bare de nærmeste pårørende, det er hele det lille Alta-samfunnet.

Ordfører Monica Nielsen sa at Alta-samfunnet har mistet fem flotte ungdommer som såvidt var begynt på sitt voksenliv. Hun oppfordret innbyggerne til å ta vare på hverandre, og lyste fred over de unges minne.

PREGET: Ordfører Monica Nielsen mintes de omkomne.   Foto: Kita Eilertsen

For alle som overvar gudstjenesten var det godt å møtes og mange ga sine kondolanser til de nærmeste pårørende. De som ville kunne gå frem og tenne et lys. Det ble også lagt ut kondolanseprotokoller som man kunne undertegne idet man gikk ut.

Etter gudstjenesten ble kirken holdt åpen for de som ønsket å prate med noen, tenne lys eller bare være.

MINNEGUDSTJENESTE: Kateket Oddhild Klevberg leser opp navnene på de omkomne.   Foto: Kita Eilertsen