– Unge lever her og nå og har vanskelig for å se for seg at ting kan bli bedre

Alt av tilgjengelige ressurser innen psykiatri og hjelpeapparat er satt inn for å ta vare på barn og unge i Alta.

TUNG TID: Det er viktig å slå ring om barn og unge i Alta etter at fem av byens ungdommer brutalt ble revet bort i den tragiske helikopterulykken lørdag.   Foto: Freddy Ludvik Larsen

nyheter

Når fem unge mennesker brått og brutalt blir revet bort fra et lokalsamfunn, er de mentale ringvirkningene enorme.

Ragnhild Hanne Nilsen, avdelingsleder i Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Vest-Finnmark, bekrefter overfor Altaposten at alt av tilgjengelige ressurser er satt i høyeste beredskap for å ivareta barn og unge i Alta på en best mulig måte.

– Her er svært mange berørte. Søsken, slekt, venner, skolekamerater, kolleger, men og andre ungdommer som er sårbare og som kan slite med mange vonde tanker og spørsmål. De voksne har mer erfaring og vet ofte hvordan de skal gå frem for å få den hjelp de har behov for, men for barn og unge er det ekstra viktig at vi er der og ivaretar dem, snakker med dem og stiller dem spørsmål. De som ikke later til å ville prate, de som er stille og trekker seg tilbake, er det ekstra viktig å være oppmerksomme på nå, sier Nilsen.


Slik minnes kollegene Benedikte, Markus, Robin, Kevin og Kine: – Det blør, det er så inderlig vondt

Alta er i sorg etter lørdagens fatale helikopterulykke. Kolleger av de fem omkomne passasjerene beskriver fantastiske unge mennesker


Hun bekrefter at etter den tragiske helikopterulykken lørdag, som krevde seks unge menneskeliv, deriblant fem ungdommer fra Alta, har psykiatri og hjelpeapparat i både Finnmarkssykehuset og Alta kommune jobbet på spreng.

– Det er et pågående arbeid hvor vi samarbeider tett og godt med kommunen og deres kriseteam og hjelpeapparat. Vårt hovedfokus er hvem trenger hva, og om vi har nådd alle som trenger hjelp, sier Nilsen og legger til:

– Helsesøster, fastleger, overlege i psykiatri, spesialsykepleiere, ungdommens helsestasjon og BUP (barne- og ungdomsspykiatri) er alle sterkt inne.

TRÅR TIL: Leder for DPS Vest-Finnmark, Ragnhild Hanne Nilsen, forsikrer at hjelpeapparatet står i full beredskap for de som måtte trenge hjelp etter helikopterulykken.   Foto: Hanne Larsen

– Vi vet at psykiatrien, slik som BUP, allerede er under press, har dere tilgang til ekstra ressurser når en slik krise oppstår?

– BUP Alta har stilt opp helt fra ulykken skjedde og vil fortsatt være aktiv videre fremover.  Vi har fått tilbakemeldinger fra de andre DPS-ene om at de er beredt til å hjelpe. Hvis vi trenger noe stiller de på timen. Vi tar og imot folk på vår døgnbemannede akuttavdeling på Alta helsesenter, om det skulle bli nødvendig. Vi tar imot det som måtte komme, forsikrer DPS-lederen. 

– En ting er de som trenger hjelp og som er nye i systemet. Hva med de sårbare barn og unge som allerede er i systemet, og som vil kunne oppleve dette som en tilleggsbelastning?

– Det er og en av de gruppene vi har på blokka og som vi må følge opp. Ting endrer seg hele tiden nå, men vi har hatt et fantastisk samarbeid med kommunen og vi har og åpning for å kunne bruke psykiatriplasser i Karasjok, om det skulle vise seg å bli nødvendig. Ingen må nøle med å ta kontakt med oss uansett hva det skulle være, sier DPS-lederen.

– En ting er den akutte fasen, hva med tiden fremover, dette kan vel få langtidsvirkninger for mange?

– Vi er klar over at dette er noe som kan vedvare, og at vi kan få nye henvendelser. Vi er nødt å følge dette nøye og holde beredskapen oppe sammen med kommunen, sier Nilsen.

– Hva kan vi som samfunn gjøre for barn og unge som har det tungt nå?

– Vi kan se dem, snakke med dem og samle dem. Vi ser også at dette er noe som gjøres og at skolene er flinke på dette. Også idrettslag og andre organisasjoner som omfatter barn og unge må ikke være redde for å snakke med de unge om dette. Ungdom er skjørere enn voksne og vet ikke hva som er normalt og ikke normalt. De lever her og nå, og har vanskelig for å se for seg at ting kan bli bedre, sier DPS-lederen, som oppfordrer foreldre til å ta en ekstra prat med poden på sengekanten.

– Ja, det er veldig viktig at vi gir barna våre litt ekstra tid nå, påpeker Nilsen.


Minnegudstjeneste

– Man trenger aldri å skamme seg over at man har behov for å prate

I forbindelse med helikopterulykken blir det arrangert minnegudstjeneste i Nordlyskatedralen: onsdag 4. september klokken 19:00.


Samtidig som det er viktig å sette ord på det vanskelige, og forsikre de unge om at de voksne er der, er det også viktig at barn og unge får lov å gå videre i livene sine, og ikke minst ta pauser fra det vonde.

–  Ja, det er viktig å delta på så mye som mulig i de faste daglige aktivitetene, møte venner og bekjente, og finne avkobling, sier DPS-leder Ragnhild Hanne Nilsen.