Tror på ny vei, selv uten bompenger

Ap sier nei til å oppheve båndleggingen av traseen.

Ap tror på realiseringen av avlasningsveien uten bruk av bompenger er mulig, og er den strategien partietgår for 

nyheter

Dette er en av tre saker i Altapostens partipresentasjon av Alta Ap. Link til de to andre sakene under: