Flytter blokk med helleristninger fra Toften til museet

6000 år gamle helleristninger til Alta museum.

TUNGVEKTER: Steinen som skal flyttes er hele 6000 år gammel.  Foto: UIT Arktisk universitet

nyheter

Den aktuelle helleristningssteinen ble oppdaget allerede i 2017. Det er en sjelden steinblokk med tegninger av en bjørn, som angriper en rein. Ristningen er datert til yngre steinalder og er cirka 6000 år gammel.

Operasjon med maskiner

For trafikantene kan det være greit å vite at steinen skal fraktes fredag 6. september, fra klokken ti om formiddagen. Det hele skal skje med maskiner, fra Isnestoften til Alta museum i Hjemmeluft.


Tagget i fredet område

Bekymret for felles kulturarv.


Beskyttes mot hærverk

Ingrid Sommerseth, som er forsker ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag ved  UiT Norges Arktiske Universitet, opplyser at steinblokka er flyttet fra sin opprinnelige plass. Steinen må derfor inn for å beskyttes for hærverk og andre skader. Sommerseth vil selv være tilstede sammen med representanter fra Alta Museum, for å bistå arbeidet.

Forebygger hærverk

Forskerne har vært opptatt av å forebygge hærverk på bergkunst. På ulike lokaliteter i Finnmark, Troms og Nordland har dette vært et problem, og Altaposten kunne nylig fortelle om tagging og ødeleggelser av verdensarv i Komsa-området.