Blir dagskvote på tre ryper

Fefo:– Takseringen viser at det blir et middels år.

Illustrasjonsbilde  Foto: Jahn Roald Kristiansen

nyheter

Det betyr at det blir en reduksjon i dagskvota på en fugl fra fjoråret. I jaktsesongen blir det en dagskvote på tre ryper per jeger, det vil si fjellrype og lirype.

– Takseringene viser et middels bra år og tilnærmet som i fjor. Det er noe lavere produksjon, og en god del variasjon mellom områder. sier leder for utmark i FeFo, Einar J. Asbjørnsen.

Undersøkelsene er gjort fra fra 5. til 20. august på Finnmarkseiendommen. Omkring 500 kilometer faste ruter i 13 kommuner er gått igjennom under den årlige rypetellingen. Norsk Institutt for naturforskning (NINA) har bidratt til analyse og beregning av rypetetthet. Deretter har FeFo i samråd med NJFF Finnmark, Sámi Bivdo ja Meahcástansearvi og Vest-Finnmark Fuglehundklubb vedtatt reguleringen, heter det i en pressemelding.

Interessen for jakta er stor.

– Vi ser at det er en del pågang på jakt spesielt i Kautokeino og på Sørøya. Her er det en del jaktfelt som begynner å bli fulltegnede for tilreisende gjester, og dersom man ønsker å dra på jakt her bør man være rask med å kjøpe jaktkort. Som tidligere år anmoder vi om å spare voksenfugl. La enkeltfugl og par fly videre, og rett avskytingen mot større kull. Da øker sjansen for å felle kyllinger, som har dårligere overlevelse enn voksne ryper, sier Asbjørnsen i pressemeldingen.

Slik blir det

* Dagskvote på tre ryper (fjellrype og lirype samlet) på hele Finnmarkseiendommen (Kvote kan vurderes på nytt i oppfølgingsmøtet i oktober).

* Sesongkvote for bosatte i Finnmark på 30 ryper (fjellrype og lirype samlet) på hele Finnmarkseiendommen. Kvoten vurderes på nytt ved oppfølgingsmøtet i oktober, samtidig som kvote for snarefangst fastsettes.

* Sesongkvote ryper for tilreisende jegere på 20 ryper på hele Finnmarkseiendommen.

* Skogsfugl Pasvik og Anarjohka: Sør-Varanger og Karasjok kommuner innføres dagskvote på én skogsfugl per jeger per dag, samt sesongkvote skogsfugl på tre fugl. Fredning av brunfugl av storfugl og orrfugl vurderes i oppfølgingsmøtet i oktober.

* Sørøya, Rolvsøy, Ingøy, Hjelmsøy og Måsøy: Innkortet jakttid ryper fra 10. september til 23. desember. Ingøy: Jaktforbud på FeFo-grunn kl. 08-17 i perioden 21. august til 31. august. Ingøy og på Loppa øy gjelder antallsbegrensning også personer bosatte i Finnmark.